การปลอมปนอาหาร

การปลอมปนอาหาร

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

การปลอมปนอาหาร (Food fraud) เป็นการปลอมปนอาหารด้วยเจตนา เพื่อทดแทน เจือจาง หรือเติมสิ่งแปลกปลอม รวมทั้งการปกปิดให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยการเพิ่มมูลค่าลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือการลดค่าใช้จ่ายของการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

ตัวอย่างการปลอมปนอาหาร เช่น การเติมเมลามีนหรือน้ำในนมหรือผลิตภัณฑ์นม การผสมเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์เนื้อวัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของฉลากผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารที่มีรายงานพบการปลอมปนสูง อาจจัดแบ่งเป็นกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ปลาและอาหารทะเล น้ำมันและไขมัน น้ำผลไม้ ชาและกาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องเทศและสารสกัด สารให้ความหวาน ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ และอาหารอินทรีย์

การควบคุมการปลอมปนอาหารวิธีการหนึ่ง คือ การตรวจสอบสิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจสอบอาจประกอบด้วยวิธีดั้งเดิม และ/หรือ วิธีที่พัฒนาขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การใช้ประสาทสัมผัส การใช้หลักการทางโมเลกุลหรือสารพันธุกรรม การใช้หลักการ Chromatography หรือการใช้หลักการ Spectroscopic (ตารางที่ 1) ดังนั้น การตรวจสอบการปลอมปนอาหารควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง จำเพาะ มีความไว สะดวกในการปฏิบัติ และทราบผลรวดเร็ว


Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน