ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดราคาขาย “หน้ากากอนามัย” ไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดราคาขาย “หน้ากากอนามัย” ไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

          ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดให้ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในราคาไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

หน้ากากอนามัย

          เมื่อวันที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วน หรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย

          โดยในประกาศ ระบุว่า เพื่อให้การปันส่วน หรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถจัดสรรหน้ากากอนามัยให้มีปริมาณที่เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ และราคามีความเหมาะสมเป็นธรรม

          ประกาศในข้อ 3 ระบุว่า ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ปันส่วนหน้ากากอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิต หรือปริมาณที่ครอบครอง แล้วแต่กรณี และจำหน่ายหน้ากากอนามัยจำนวนดังกล่าว ให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ในราคาไม่เกินชิ้นละ 2 บาท เพื่อบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการ ภายในประเทศ  เริ่มตั้งแต่วันที่  21 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย จัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายวัน ส่งศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการจำหน่ายและจัดส่งให้เลขาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วย

หน้ากากอนามัย

ภาพจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

หน้ากากอนามัย

Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน