About Us

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

  Quality System Improve Everything

เราเชื่อว่า  “ระบบที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้”

          เริ่มก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2552 โดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีผลการทำงานที่ชัดเจนวัดผลได้ เพื่อให้การบริการคำปรึกษาแนะนำจัดทำระบบคุณภาพ, การฝึกอบรม, และการบริการ One Stop Service ซึ่งเป็นบริการด้านอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าเช่น ขอจัดตั้งบริษัท ขออนุญาตผลิตอาหาร และขอจัดตั้งโรงงานเป็นต้น โดยมีลูกค้าคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเช่น นักศึกษา, ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

           บริษัทฯ จดทะเบียนที่ปรึกษาประเภท 2 หมายเลข 2919 กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ในขอบเขตการให้บริการคำปรึกษาด้านระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารเช่น GMP, HACCP, ISO22000, BRC, IFS รวมทั้งระบบการบริหารงานคุณภาพในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เช่น ISO9001, TS16949 และ ISO17025 เป็นต้น

เหตุผลทำไมท่านต้องเลือกใช้บริการของเรา

1.บริษัทฯ จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับศูนย์ที่ปรึกษาไทย ลำดับที่ 2919 และมีประสบการณ์ทำงานในระดับ B
2.บริษัทฯ มีผลการทำงานที่ดี น่าเชื่อถือ จนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐให้ทำงานหลายโครงการ
3.บริษัทฯ มีขอบเขตการให้บริการที่ครบวงจรครอบคลุมความต้องการในทุกด้านของผู้ประกอบการ
4.ทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผลงานที่ชัดเจน วัดผลได้ รวมทั้งพร้อมที่เข้าช่วยแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ อีกด้วย
5.ระบบการทำงาน และการประสานงานที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ ISO9001:2015
6.มีกิจกรรมการประกันคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ
7.มีหน่วยงานที่ให้บริการหลังการขาย ดังนั้นท่านจะรับทราบข้อมูลโครงการสนับสนุนจากภาครัฐโดยรวดเร็ว

อบรม ระบบความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 ณ บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด  ผู้ผลิตโคนไอศกรีม MR.CONE วันที่ 20-21 กันยายน 2560
อบรม ระบบความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 ณ บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตโคนไอศกรีม MR.CONE วันที่ 20-21 กันยายน 2560

นโยบายในการบริหาร

“ส่งเสริมการเติบโตของลูกค้า ด้วยบริการที่ครอบคลุม มีคุณภาพ และเป็นธรรม”


บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน