Author Archives: admin

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

วัฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม มีความเป็นมาอย่างไรกันนะ
วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี และครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทยได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึกแบบที่พวกเราเคยพบเห็นกัน

ย้อนรอยความเป็นมาของวันฉัตรมงคล

“ความเป็นมาของพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้น มีพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น เป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล แต่ในกรุงสยามมิได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด ครั้งนี้วันบรมราชาภิเษกของพระองค์ ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูโภคแต่เดิมมา ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศล พระราชทานชื่อว่า ฉัตรมงคล นี้ขึ้น การพระราชพิธีฉัตรมงคลเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มนั้น มีสวดมนต์เลี้ยงพระ เวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตรที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีเพิ่มการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า อาลักษณ์อ่านคำประกาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ชุมนุมถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เวียนเทียนสมโภชเครื่องราชกกุธภัณฑ์ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 การพระราชพิธีฉัตรมงคลได้เพิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช”

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 กล่าวไว้ว่า หลังพระราชพิธีบรมราชภิเษก 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ในปีถัดไปจะเป็นวันระลึกวันบรมราชาภิเษก และจะเรียกว่าวันฉัตรมงคลตลอดไปในรัชกาลนี้ และด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป วันฉัตรมงคลจะกลายเป็นวันที่ 4 พฤษภาคมนั่นเองค่ะ


เช็คด่วน!ยี่ห้อเจลล้างมือ24ราย อย.ถอนทะเบียนฯใบจดแจ้ง

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

อย่าซื้อมาใช้เด็ดขาด…อย. ถอนทะเบียนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 24 ตัว หลังประกาศต้องมีแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70%

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2563 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2563 ต้องมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ไม่ต่ำว่า 70 นั้น ล่าสุด นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืนจากท้องตลาด เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ทั้งหมด 24 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

 1. เจลล้างมือ แฮนด์ ซานิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5738056
 2. เจลล้างมือโพรโพลิส แฮนด์ สเปรย์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5835759
 3. แฮนด์ คลีนเนอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5853494
 4. เดอะ สแตนดาร์ด คลีนนิ่ง วอเตอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5936359
 5. แฮนด์ เจลเนเจอร์ซอฟท์ เลขที่จดแจ้ง  10-1-5950870
 6. แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-6010046068
 7. 7.แอลกอฮอล์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-1-6010058407
 8. แอลกอฮอล์ แฮนด์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-1-6100027004
 9. แอลกอฮอล์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-1-6100039262
 10. เพอร์ฟูม แฮนด์คลีนเจล เฟรนซ์ ราชเบอรี่ เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833623
 11. เพอร์ฟูมแฮนด์ คลีนเจล เกรซพีโอนี เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833624
 12. เพอร์ฟูมแฮนด์ คลีนเจล ออเรนทอล แมนดาริน เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833625
 13. เพอร์ฟูมแฮนด์คลีนเจล เพียวกรีนที เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833626
 14. เพอร์ฟูมแฮนด์ คลีนเจล ซูการ์พีช เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833627
 15. อินซแท็นท์ แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-2-5842067
 16. 16 สมาร์ทเตอร์เจลล้างมือ กลิ่นเชียร์ฟูลบลู เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010030159
 17. เจลล้างมือกลิ่นเชียร์ฟูลบลู เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010030161
 18. เจลล้างมือกลิ่นชาร์มมิ่งพิ้งค์ เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010030162
 19. 19.ลาเวนเดอร์แฮนด์ แซนิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010031630
 20. 20.พิ้งค์บลอสซั่ม มอยเจอร์ไรซิ่ง แฮนด์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010033612
 21. พิ้งค์บลอสซั่ม มอยเจอร์ไรซิ่ง แฮนด์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010033613
 22. ลาเวนเดอร์โลชั่น เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010036457
 23. รีเฟรซซิ่ง แฮนด์เจล  เลขที่จดแจ้ง 10-2-6100051706
 24. 24.แฮนด์เจลแคร์ เลขที่จดแจ้ง 12-1-6300003473

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดราคาขาย “หน้ากากอนามัย” ไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

          ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดให้ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในราคาไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

หน้ากากอนามัย

          เมื่อวันที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วน หรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย

          โดยในประกาศ ระบุว่า เพื่อให้การปันส่วน หรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถจัดสรรหน้ากากอนามัยให้มีปริมาณที่เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ และราคามีความเหมาะสมเป็นธรรม

          ประกาศในข้อ 3 ระบุว่า ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ปันส่วนหน้ากากอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิต หรือปริมาณที่ครอบครอง แล้วแต่กรณี และจำหน่ายหน้ากากอนามัยจำนวนดังกล่าว ให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ในราคาไม่เกินชิ้นละ 2 บาท เพื่อบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการ ภายในประเทศ  เริ่มตั้งแต่วันที่  21 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย จัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายวัน ส่งศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการจำหน่ายและจัดส่งให้เลขาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วย

หน้ากากอนามัย

ภาพจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

หน้ากากอนามัย

วิธีป้องกันไวรัสโควิช 19 ที่คนไทยต้องรู้

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ไวรัสโควิช 19” หรือ “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019” ที่กำลังระบาดหนักอยู่ขณะนี้ กลุ่มไวรัสโคโรน่านั้น ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1960 ทำให้เกิดไข้หวัดทั่วไป แต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก ล่าสุดพบที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ต่างจากที่เคยเจอมาก่อน มีอาการตั้งแต่เล็กน้อย ปานกลาง ถึงรุนแรง และมีการแพร่กระจายเชื้อได้ ดังนั้นในวันนี้เราจะพาไป คำความเข้าใจและ วิธีป้องกันไวรัสโควิช 19 ให้มากยิ่งขึ้น

วิธีป้องกันไวรัสโควิช 19 ที่คนไทยต้องรู้…
วิธีป้องกันไวรัสโควิช-19

ไวรัสโควิช 19 คือเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎ พบครั้งแรกกลางทศวรรษที่ 1960 โดยมีเชื้อไวรัสโคโรน่าอยู่ 4 สายพันธุ์ใหญ่ ๆ ด้วยกัน แต่ตัวที่ระบาดมากที่สุดคือ SARS-CoV พบครั้งแรกที่ประเทศจีน ปี ค.ศ. 2002-2003 ซึ่งได้ระบาดไปทั่วโลกและมีอัตราการเสียชีวิตสูง ต่อมาพบเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ MERS-CoV เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศซาอุดีอาระเบีย ในแถบตะวันออกกลาง

จนกระทั่งล่าสุดพบ “เชื้อไวรัสโควิช 19 หรือ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019” ที่เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ตอนกลางของประเทศจีน โดยบริเวณที่พบผู้ป่วยมากที่สุดและคาดว่าน่าจะเป็นรังของโรค คือ ตลาดอาหารทะเลและสัตว์หายากในเมือง ซึ่งได้แพร่กระจายไปในหลายเมืองในประเทศจีนและหลายประเทศ เช่น ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

โดยเฉพาะในประเทศไทยเอง ผู้ป่วยรายแรกที่พบนั้นเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ 61 ปี จากเมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีอาการไข้หนาวสั่น ปวดศีรษะและเจ็บคอ สามวันก่อนเดินทางมาที่ประเทศไทย ต่อมาได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อท่องเที่ยว เมื่อเดินผ่านเครื่องตรวจจับความร้อนที่สนามบิน (thermo scan) จึงพบว่ามีไข้ และถูกส่งตัวไปนอนรักษาที่โรงพยาบาลทันที อีกสองวันต่อมา ทางโรงพยาบาลสามารถแยกเชื้อโดยวิธีการทางโมเลกุลได้ว่าเป็นเชื้อ “ไวรัสโควิช 19” จึงรายงานไปที่องค์การอนามัยโลก และประเทศไทยได้ประกาศว่าเป็นประเทศแรกนอกเหนือจากประเทศจีน ที่มีผู้ป่วยไวรัสโควิช 19

ประกันไวรัสโคโรน่าสมัครเริ่มต้นหลักร้อยบาท รับผลประโยชน์หลักล้านสนใจ คลิ๊กเลย!

วิธีสังเกตอาการ
หากได้รับเชื้อไวรัสโควิช 19 ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการออกมาภายใน 1 วัน ถึง 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับเชื้อ โดยอาการเริ่มแรกของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิช 19 นั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการมีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจหอบเหนื่อย ถ่ายเหลวท้องเสีย หากผู้ป่วยมีร่างกายไม่แข็งแรงหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำ จะทำให้มีความรุนแรงถึงขั้นวิกฤตและเสียชีวิตได้

วิธีป้องกัน
เบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิช 19 ได้ดังนี้

เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่นที่เป็นรังโรค และเมืองอื่น ๆ ในประเทศจีนที่มีการระบาด
ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่
ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที
งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน
ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิช 19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา
สุดท้ายขอฝากไว้ว่า อย่าตื่นตระหนกจนเกินไป และอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนจะเชื่อในทันที

ประกันไวรัสโคโรน่าสมัครเริ่มต้นหลักร้อยบาท รับผลประโยชน์หลักล้านสนใจ คลิ๊กเลย!

วิธีป้องกันไวรัสโควิช-19

หมายเหตุ : อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ


GMPPlus+

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

เรื่องของการผลิตเครื่องสำอางนั้น สิ่งสำคัญที่คนจะตัดสินใจเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตครีมนั้น คือ “มาตรฐาน” ของแต่ละโรงงานที่รับผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตครีมนั่นเอง ซึ่งแต่ละโรงงานก็จะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป สำหรับวธูธรเรามีมาตรฐานระดับสากลทั้งหมดที่เรียกว่าระบบ GMPPlus+ เป็นการที่นำมาตรฐานระดับทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

วันนี้เราจะมาไขปริศนาระบบ GMPPlus+ ว่ามีมาตรฐานที่ดีที่โรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตครีมอะไรบ้าง และแต่มาตรฐานนั้นมีความสำคัญในการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมอย่างไรบ้าง ตามมาคำตอบกันได้เลยค่ะ

มาตรฐานการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง ISO 22716
ความน่าเชื่อถือในการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงงานต้องมีมาตรฐานนี้ ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นเสาหลักมาตรฐานของทางยุโรปสำหรับการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีม มาตรฐานนี้เป็นข้อกำหนดที่รองรับความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ISO 22716 เป็นมาตรฐานที่อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการผลิตเครื่องสำอางที่ดี และเป็นระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป (EC) No 1223/2009 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการจำหน่ายภายในสหภาพยุโรป จะต้องผลิตตามระบบจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (GMP for Cosmetics) เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางที่สอดคล้องกับแนวทาง GMP (Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับกฎระเบียบของกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่ง ISO22716 มีข้อกำหนดครอบคลุมการจัดการเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง การจัดเก็บ บรรจุภัณฑ์และฉลาก การสอบกลับได้ การขนส่ง ตลอดจนในเรื่องระบบควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ เข้าใจง่ายๆก็คือ ระบบ ISO22716 นี้คือ GMP อีก 1 ระบบที่การผลิตเครื่องสำอางในระดับสากลให้การยอมรับ สามารถใช้ส่งออกยุโรปและทั่วโลกได้นั่นเองค่ะ

มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพในการผลิตเครื่องสำอาง ISO 9001:2015
ทุกองค์กรธุรกิจสากลระดับโลกให้ความสำคัญในด้านความเป็นเลิศของคุณภาพและความมีประสิทธิภาพ สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมก็เช่นกัน
ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมต่างๆ จะได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

มาตรฐานที่ต้องมีในการผลิตเครื่องสำอาง ASEAN GMP
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน หรือ “ASEAN GMP” ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมที่ดีต้องเข้าสู่มาตรฐาน ‘ASEAN GMP’

เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียน ที่กำหนดใช้หลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องสำอางที่ดีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระบบมาตรฐานคุณภาพทุกระบบมีพื้นฐานมาจาก ISO 9000 ดังนั้นมาตรฐาน “หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน” หรือ ASEAN GMP จึงสอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 รวมถึง GMP ด้วย

มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง HALAL
ใครว่า “ฮาลาล” มีแค่เฉพาะในอาหารเท่านั้น ฮาลาลสำหรับการผลิตเครื่องสำอางก็มีเช่นเดียวกัน ฮาลาลเป็นมาตรฐานรับรองความสะอาด ความปลอดภัย และถูกหลักศาสนาในการผลิตเครื่องสำอางที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ทั้งชาวมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่น ฮาลาลใน ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเป็นสิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพราะกลุ่มมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่เลือกใช้เครื่องสำอางที่มีเครื่องหมายฮาลาลรองรับสินค้า หากท่านใดต้องการผลิตสินค้าฮาลาลสามารถสั่งผลิตครีมหรือเครื่องสำอางฮาลาลได้ที่วธูธรค่ะ

มาตรฐานการผลิตอุตสาหรรมเครื่องสำอาง GREEN INDUSTRY
อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งทางวธูธรได้ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการดําเนินการผลิตเครื่องสำอางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สําเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ทั้งหมดนี้คือ 5 มาตรฐานสากลของบริษัทวธูธรที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมให้กับผู้บริโภค จึงเกิดการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยมีชื่อเรียกว่า ระบบ GMPPlus+ เพื่อรองรับให้กับผู้บริโภคที่กำลังจะผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีม มั่นใจในเรื่องมาตรฐานระดับสากลของทางบริษัทวูธรได้อย่างแน่นอนค่ะ

สำหรับใครที่อยากมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน GMPPlus+ เลือกผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมกับทางวธูธรสิคะ สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


เพิ่มโอกาสในการส่งออกด้วย ASEAN GMP Cosmetic

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ


 หากพูดถึงโรงงานที่มีมาตรฐานรับรองการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้น นักลงทุนหรือผู้ประกอบธุรกิจต่างมองหา “มาตรฐาน GMP Cosmetic (Good Manufacturing Practice)” ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต ตลอดจนกระบวนการควบคุมให้ปฏิบัติตามของกองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์แห่งรัฐหรือชุมชนนั้นๆ เพื่อการวิจัย การผลิต การบริโภค และการประกอบการค้าที่ดีขึ้น

โดยมาตรฐาน GMP นั้นจัดเป็นมาตรฐานสากลที่ได้เป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งถ้าเป็นการรับรองในกลุ่มประเทศอาเซียน GMP นั้นจะต้องเป็น ASEAN GMP ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตเครื่องสำอาง เป็นหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ผลิตสามารถนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับผู้ผลิตสามารถนำไปปรับปรุงในสอดคล้องกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน

ความแตกต่างระหว่าง GMP ASEAN COSMETIC กับ GMP (ทั่วไป) ได้แก่

 1. เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ
 2. เป็นหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ผลิตสามารถนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
 3. มีการตั้งข้อกำหนดระบบคุณภาพและการควมคุมคุณภาพที่ละเอียดมากกว่า

สำหรับนักลงทุน หรือ ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนก็สามารถมองหาโรงงานที่มีมาตรฐาน ASEAN GMP เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้กับแบรนด์ของคุณ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เส้นผม และเครื่องสำอาง ที่ได้รับรับมาตรฐานระดับสากล


FSSC 22000

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ


หลายคนอาจยังไม่รู้จักมาตรฐานนี้ หรือสงสัยว่า FSSC 22000 คือมาตรฐานอะไร ?

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)
คือ ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร
ก่อตั้งขึ้นโดย The Foundation for Food Safety Certification ในปี พ.ศ. 2547
เพื่อให้เป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร
โดยรวมมาตรฐาน ISO 22000 หรือ Food Safety Management System รับรองโดย Global Food Safety Initiative (GFSI)
กับมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS) 220 ไว้ด้วยกัน
โดยมาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมาพันธ์อาหารและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของสหภาพยุโรป (The Confederation of Food and Drink Industries of the European Union: CIAA) สามารถนำไปใช้ในการรับรองมาตรฐานอาหารได้

FSSC 22000 ออกแบบมาเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือบริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ ที่นำเอาระบบ ISO 22000 และ PAS 220 มาใช้ เป็นมาตรฐานที่สามารถให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ครอบคลุมห่วงโซ่อาหารทั้งหมด โดยมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานและข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก คือมาตรฐานสากล ISO 22000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และ ISO/TS 22002-1 ข้อกำหนดจำเพาะสำหรับการจัดการโปรแกรมพื้นฐาน (PRP) ของมาตรฐาน ISO 22000 และ Additional Requirement ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ GFSI ให้การยอมรับว่ามีระดับเทียบเท่ากับมาตรฐาน BRC, IFS และ SQF มาตรฐาน FSSC 22000 เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ผลิตอาหาร และส่งออกสินค้าไปขายยังยุโรป และอเมริกาเหนือ การได้การรับรองระบบ FSSC 22000 ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าจากประเทศในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

อัพ FSSC v.4.1 >> v.5.0

โทร 062-515-1446 คุณปุ๊ก


IFS Food Standard Version 7

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ตอนนี้มีการจัดทำฉบับร่างของ IFS Food Standard Version 7 และเปิดให้ส่งความคิดเห็น จนถึง 11 พฤศจิกายน 2019 ซึ่งหมดเวลาแล้ว ลองเอาไปอ่านเป็นแนวทางก่อนนะคะ

PUBLIC CONSULTATION IFS FOOD VERSION 7
OCTOBER 2019

ประมาณการว่า Version ใหม่จะให้ความสำคัญกับวิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการมากและทบทวนเอกสารเท่าที่จำเป็น และจะมุ่งเน้นที่วัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น เช่น ค่านิยมและพฤติกรรมภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร
คาดว่า IFS Food Standard Version 7 จะถูกเผยแพร่ในไตรมาสแรกของปี 2020 ซึ่ง หลังจากการเปิดตัว ผู้ประกอบการจะมีเวลา 9 เดือนในการดำเนินการตามข้อกำหนดใหม่ / หรือการแก้ไขก่อนที่จะมีการบังคับใช้

https://www.ifs-certification.com/index.php/de/news/news-archiv/4003-news-ifs-food-7-pc?bc=off&fbclid=IwAR1dRGLzLEIVCzblJf0EVHWg7EnPrvlBb_rcMXOeBhlPf9A5YXx2RxlpX20

ที่มา IFS


ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2015

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

1. ขอบเขต ( scope)
2. การอ้างอิง (normative reference)
3. คำศัพท์ และความหมาย (term and definitions)
4. บริบทองค์การ (context of organization)

“Read More”


การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของมาตรฐาน ISO9001:2015

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

1.ข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐาน :
    มีการเขียนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติทั่วไป ไม่เจาะจง โดยเฉพาะสามาตรนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการได้ง่ายขึ้น

“Read More”

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน