Author Archives: admin

Halal Food มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฏิบัติต่ออาหารฮาลาล

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฎิบัติต่ออาหารฮาลาล

      “อาหารฮาลาล (Halal Food)” หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มูสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

“Read More”

ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ความสำพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

กริ่นก่อนเลย ..ยังจำได้ไหมเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ที่ควรรู้ไว้เป็นอย่างไร หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในผลิต (GMP) เป็นการนำหลักการด้านสุขลักษณะอาหารไปปฏิบติในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) โดยเริ่มจากการผลิตขั้นต้นไปจนถึงผู้บริโภค (From Farm to fork/From farm to table)

“Read More”


สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก : GMP in Mass Catering

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

GMP Mass หรือ GMP in Mass Catering คืออะไร?
   
    GMP Mass คือสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก เป็นการเตรียมการเก็บ, การส่ง,

“Read More”


โครงการ Future Food ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่อนาคต

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ด่วนที่สุด ฉุดไม่อยู่ แชร์! แชร์! แชร์!!!

ผู้ประกอบการท่านใดต้องการ #พัฒนาผลิตภัฑณ์ #พัฒนาบรรจุภัณฑ์

“Read More”


สนับสนุนงบประมาณจัดทำระบบมาตรฐานการผลิต

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานการผลิต

GMP HACCP ISO22000 HALAL ISO17025 ISO14001 BRC ส่งเสริมงบประมาณโดยภาครัฐหลายหน่วยงานและที่ปรึกษาประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

gmp,haccp,halal,iso22000,iso14001,iso17025,brc


GMP HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

GMP HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

ส่วนลด 50% ด้วยงบประมาณจากทางภาครัฐสนับสนุนเพื่อผู้ประกอบการต้องการความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บรรจุภัณฑ์,ผลิตบรรจุภัณฑ์,พลาสติก


GMP มาตรฐานที่ควรรู้ไว้ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP มีดังนี้

    หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการ ควบคุมการผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามและผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษหรือเป็น อันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP มี 2 ประเภทดังนี้

“Read More”

ระบบมาตรฐานเพื่อการส่งออก GMP Codex, HACCP, ISO, BRC

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ระบบมาตรฐานเพื่อการส่งออก GMP Codex, HACCP, ISO, BRC

ส่วนลด 50% สำหรับผู้ประกอบการที่ตั้งใจส่งออกและจัดทำระบบมาตรฐานอย่างจริงจัง

มาตรฐานการส่งออก,gmpcodex,haccp,gmp,iso22000,fssc22000,brc


บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน