Category Archives: บทความน่ารู้

ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ความสำพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

กริ่นก่อนเลย ..ยังจำได้ไหมเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ที่ควรรู้ไว้เป็นอย่างไร หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในผลิต (GMP) เป็นการนำหลักการด้านสุขลักษณะอาหารไปปฏิบติในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) โดยเริ่มจากการผลิตขั้นต้นไปจนถึงผู้บริโภค (From Farm to fork/From farm to table)

“Read More”


สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก : GMP in Mass Catering

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

GMP Mass หรือ GMP in Mass Catering คืออะไร?
   
    GMP Mass คือสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก เป็นการเตรียมการเก็บ, การส่ง,

“Read More”


GMP มาตรฐานที่ควรรู้ไว้ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP มีดังนี้

    หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการ ควบคุมการผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามและผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษหรือเป็น อันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP มี 2 ประเภทดังนี้

“Read More”

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 062-515-144 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน