เตรียมพร้อมรับมือ มาตรฐาน CODEX

เตรียมพร้อมรับมือ มาตรฐาน CODEX

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ
เตรียมรับมือมาตรฐานใหม่

จากการประชุม Codex ล่าสุดครั้งที่ 43 มีประเด็นเกี่ยวกับการยกระดับการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารที่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตอาหาร

ซึ่งได้แก่ 1.ผู้ผลิตขั้นต้น 2.โรงงานแปรรูป 3.ร้านค้าปลีกและร้านอาหาร จะต้องเตรียมพร้อมรับมือ นั่นคือ การที่ CODEX เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ เรื่อง “หลักปฏิบัติสำหรับการจัดการสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” เบื้องต้นอาจเริ่มประกาศใช้ประมาณปลายปี 2563 หลังจากร่างมาตรฐานใหม่นี้ถูกเสนอให้มีการจัดทำมาตั้งแต่ปี 2560

โดยสารก่อภูมิแพ้ที่ CODEX ระบุไว้มี 8 กลุ่ม

ได้แก่ 1.ธัญพืชที่มีกลูเตน 2.นมและผลิตภัณฑ์นม 3.ไข่ 4.เมล็ดถั่ว (Tree Nuts) 5.ถั่วลิสง 6.ถั่วเหลือง 7.ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีเปลือกแข็ง (เช่น กุ้ง ปู) 8.ซัลเฟอร์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 10 มก./กก.

มาตรฐานใหม่นี้ จะแตกต่างจากข้อกำหนดที่เคยมีอยู่ในระบบ GMP/HACCP คือ จากเดิมอันตรายที่กำหนดไว้จะได้แก่ อันตรายทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ แต่มาตรฐานใหม่ของ CODEX จะเพิ่มสารก่อภูมิแพ้และกำหนดวิธีการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ อาทิ – การพิจารณาสารก่อภูมิแพ้ในทุกกิจกรรม – การกำหนดวิธีการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักร – การอบรมพนักงาน ตลอดจนพิจารณากฎหมายของแต่ละประเทศและกลุ่มประชากรที่แพ้สารก่อภูมิแพ้ เป็นต้น

สารก่อภูมิแพ้บนฉลาก และสินค้าที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. อาหารพร้อมทาน 2. อาหารแช่แข็ง 3. กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์นม

แม้จะไม่ได้เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย แต่หากเกิดกรณีพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ มาตรฐาน CODEX ก็จะถูกหยิบยกมาเป็นเกณฑ์ในการระงับข้อพิพาท นั่นหมายความว่า ผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตอาหารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ได้ตามเกณฑ์ ทั้งนี้ ความปลอดภัยด้านอาหารเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ
Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน