ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

  • 0

ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

ความสำพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

กริ่นก่อนเลย ..ยังจำได้ไหมเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ที่ควรรู้ไว้เป็นอย่างไร หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในผลิต (GMP) เป็นการนำหลักการด้านสุขลักษณะอาหารไปปฏิบติในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) โดยเริ่มจากการผลิตขั้นต้นไปจนถึงผู้บริโภค (From Farm to fork/From farm to table)

ห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) เริ่มตั้งแต่การผลิตในขั้นต้นจนถึงผู้บริโภคในขั้นสุดท้ายโดยกำหนดข้อกำหนดด้านสุขลักษณะที่จำเป็นสำหรับการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค

ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP และ HACCP

GMP : เป็นการจัดการด้านความพร้อมของสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
HACCP : เป็นการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการ

การประยุกต์ใช้ระบบ Haccp มี 5 ขั้นตอน

  1. จัดตั้งทีมงาน Haccp : คุณสมบัติของบุคคลในกลุ่มควรคัดเลือกผู้มีวุฒิการศุึกษาในระดับที่เหมาะสม หรือมีอายุงานนานพอสมควร
  2. การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Describe Product) : ทีมงานต้องมีความเข้าใจคุ้นเคย กับผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดี3.การชี้หาวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ( Indentify indended ) : ระบุวิธีการใช้และกลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าแผน Haccp ที่จัดเตรียมขึ้นได้มีการพิจารณากลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคอาหารนั้น ๆ
  3. การจัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิต : จะช่วยทำให้ทีม Haccp สามารถใช้พิจารณาการปนเปื้อนของอันตรายต่างๆ ในแต่ละขึ้นตอนการผลิต
  4. การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต ( On-site Veritication of Flow Diagram ) : ทีมงาน Haccp ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิตที่จัดทำขึ้น

Leave a Reply

Address

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
Quality System Improve Everything
เราเชื่อว่า “ระบบที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้”

21/20 ถนนมาเจริญ เเขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-812-2204 ต่อ 13
Mobile Phone : 062-515-1446 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
เวลาทำการ : จ-ส เวลา 8.30 น. - 18.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์)

ช่องทางการติดต่อ

โทร 02-812-2204
มือถือ 062-515-1446 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

เพิ่มเพื่อน