ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ความสำพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

กริ่นก่อนเลย ..ยังจำได้ไหมเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ที่ควรรู้ไว้เป็นอย่างไร หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในผลิต (GMP) เป็นการนำหลักการด้านสุขลักษณะอาหารไปปฏิบติในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) โดยเริ่มจากการผลิตขั้นต้นไปจนถึงผู้บริโภค (From Farm to fork/From farm to table)

ห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) เริ่มตั้งแต่การผลิตในขั้นต้นจนถึงผู้บริโภคในขั้นสุดท้ายโดยกำหนดข้อกำหนดด้านสุขลักษณะที่จำเป็นสำหรับการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค

ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP และ HACCP

GMP : เป็นการจัดการด้านความพร้อมของสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
HACCP : เป็นการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการ

การประยุกต์ใช้ระบบ Haccp มี 5 ขั้นตอน

  1. จัดตั้งทีมงาน Haccp : คุณสมบัติของบุคคลในกลุ่มควรคัดเลือกผู้มีวุฒิการศุึกษาในระดับที่เหมาะสม หรือมีอายุงานนานพอสมควร
  2. การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Describe Product) : ทีมงานต้องมีความเข้าใจคุ้นเคย กับผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดี3.การชี้หาวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ( Indentify indended ) : ระบุวิธีการใช้และกลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าแผน Haccp ที่จัดเตรียมขึ้นได้มีการพิจารณากลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคอาหารนั้น ๆ
  3. การจัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิต : จะช่วยทำให้ทีม Haccp สามารถใช้พิจารณาการปนเปื้อนของอันตรายต่างๆ ในแต่ละขึ้นตอนการผลิต
  4. การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต ( On-site Veritication of Flow Diagram ) : ทีมงาน Haccp ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิตที่จัดทำขึ้น

Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน