สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก : GMP in Mass Catering

สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก : GMP in Mass Catering

GMP Mass หรือ GMP in Mass Catering คืออะไร?
   
    GMP Mass คือสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก เป็นการเตรียมการเก็บ, การส่ง, การบริการอาหาร สำหรับคนจำนวนมากเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติกับอาหารดิบ อาหารสุก และอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกเบื้องต้นสำหรับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่เหมาะสำหรับ ร้านอาหารและภัตตาคาร ครัวโรงแรม ครัวในโรงพยาบาล ครัวในห้างสรรพสินค้า

สิ่งสำคัญของการทำระบบ GMP Mass หลักๆ

1. สถานที่ประกอบการผลิต หรือจัดเตรียมอาหาร
2. สถานที่บริการอาหาร : การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก
3. สถานประกอบการ : ข้อกำหนดทางด้านสุขอนามัย
   3.1 การบำรุุงรักษา : ในเรื่องของตัวอาคาร, อุปกรณ์ เครื่องมือ และท่อระบายน้ำ
   3.2 การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ
   3.3 โปรแกรมควบคุมทางด้านสุขอนามัย ควรกำหนดตารางเวลา
   3.4 การจัดเก็บและการกำจัดของเสีย เช่นถุงขยะมีการปิดผนึก หรือภาชนะมีฝาปิด
   3.5 การแยกสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ ไม่ควรมีสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ผลิต และพื้นที่บริการ
   3.6 การควบคุมสัตว์พาหะ ควรมีการควบคุม การป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะอย่างถูกวิธี
   3.7 การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ควรติดป้ายชี้บ่ง และไม่ควรเก็บไว้ในบริเวณพื้นที่ประกอบอาหาร
   3.8 ของใช้ส่วนตัวและเสื้อผ้า ควรเก็บไว้ในล็อคเกอร์ และควรทำความสะอาดล็อคเกอร์
4. สุขลักษณะส่วนบุคคล และข้อกำหนดด้านสุขภาพ
5. สถานประกอบการ : ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะในการผลิต

หากต้องการทำมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีให้กับครัวผลิตอาหาร
ปรึกษาเราสิคะ พร้อมที่ปรึกษามืออาชีพ และเป็นกันเอง


Leave a Reply

Address

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
Quality System Improve Everything
เราเชื่อว่า “ระบบที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้”

21/20 ถนนมาเจริญ เเขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-812-2204 ต่อ 12
Mobile Phone : 062-515-1446 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
เวลาทำการ : จ-ส เวลา 8.30 น. - 18.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์)

ช่องทางการติดต่อ

โทร 02-812-2204
มือถือ 062-515-1446 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

เพิ่มเพื่อน