สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก : GMP in Mass Catering

สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก : GMP in Mass Catering

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

GMP Mass หรือ GMP in Mass Catering คืออะไร?
   
    GMP Mass คือสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก เป็นการเตรียมการเก็บ, การส่ง, การบริการอาหาร สำหรับคนจำนวนมากเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติกับอาหารดิบ อาหารสุก และอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกเบื้องต้นสำหรับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่เหมาะสำหรับ ร้านอาหารและภัตตาคาร ครัวโรงแรม ครัวในโรงพยาบาล ครัวในห้างสรรพสินค้า

สิ่งสำคัญของการทำระบบ GMP Mass หลักๆ

1. สถานที่ประกอบการผลิต หรือจัดเตรียมอาหาร
2. สถานที่บริการอาหาร : การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก
3. สถานประกอบการ : ข้อกำหนดทางด้านสุขอนามัย
   3.1 การบำรุุงรักษา : ในเรื่องของตัวอาคาร, อุปกรณ์ เครื่องมือ และท่อระบายน้ำ
   3.2 การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ
   3.3 โปรแกรมควบคุมทางด้านสุขอนามัย ควรกำหนดตารางเวลา
   3.4 การจัดเก็บและการกำจัดของเสีย เช่นถุงขยะมีการปิดผนึก หรือภาชนะมีฝาปิด
   3.5 การแยกสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ ไม่ควรมีสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ผลิต และพื้นที่บริการ
   3.6 การควบคุมสัตว์พาหะ ควรมีการควบคุม การป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะอย่างถูกวิธี
   3.7 การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ควรติดป้ายชี้บ่ง และไม่ควรเก็บไว้ในบริเวณพื้นที่ประกอบอาหาร
   3.8 ของใช้ส่วนตัวและเสื้อผ้า ควรเก็บไว้ในล็อคเกอร์ และควรทำความสะอาดล็อคเกอร์
4. สุขลักษณะส่วนบุคคล และข้อกำหนดด้านสุขภาพ
5. สถานประกอบการ : ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะในการผลิต

หากต้องการทำมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีให้กับครัวผลิตอาหาร
ปรึกษาเราสิคะ พร้อมที่ปรึกษามืออาชีพ และเป็นกันเอง


Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน