GMPPlus+

GMPPlus+

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

เรื่องของการผลิตเครื่องสำอางนั้น สิ่งสำคัญที่คนจะตัดสินใจเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตครีมนั้น คือ “มาตรฐาน” ของแต่ละโรงงานที่รับผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตครีมนั่นเอง ซึ่งแต่ละโรงงานก็จะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป สำหรับวธูธรเรามีมาตรฐานระดับสากลทั้งหมดที่เรียกว่าระบบ GMPPlus+ เป็นการที่นำมาตรฐานระดับทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

วันนี้เราจะมาไขปริศนาระบบ GMPPlus+ ว่ามีมาตรฐานที่ดีที่โรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตครีมอะไรบ้าง และแต่มาตรฐานนั้นมีความสำคัญในการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมอย่างไรบ้าง ตามมาคำตอบกันได้เลยค่ะ

มาตรฐานการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง ISO 22716
ความน่าเชื่อถือในการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงงานต้องมีมาตรฐานนี้ ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นเสาหลักมาตรฐานของทางยุโรปสำหรับการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีม มาตรฐานนี้เป็นข้อกำหนดที่รองรับความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ISO 22716 เป็นมาตรฐานที่อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการผลิตเครื่องสำอางที่ดี และเป็นระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป (EC) No 1223/2009 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการจำหน่ายภายในสหภาพยุโรป จะต้องผลิตตามระบบจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (GMP for Cosmetics) เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางที่สอดคล้องกับแนวทาง GMP (Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับกฎระเบียบของกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่ง ISO22716 มีข้อกำหนดครอบคลุมการจัดการเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง การจัดเก็บ บรรจุภัณฑ์และฉลาก การสอบกลับได้ การขนส่ง ตลอดจนในเรื่องระบบควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ เข้าใจง่ายๆก็คือ ระบบ ISO22716 นี้คือ GMP อีก 1 ระบบที่การผลิตเครื่องสำอางในระดับสากลให้การยอมรับ สามารถใช้ส่งออกยุโรปและทั่วโลกได้นั่นเองค่ะ

มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพในการผลิตเครื่องสำอาง ISO 9001:2015
ทุกองค์กรธุรกิจสากลระดับโลกให้ความสำคัญในด้านความเป็นเลิศของคุณภาพและความมีประสิทธิภาพ สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมก็เช่นกัน
ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมต่างๆ จะได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

มาตรฐานที่ต้องมีในการผลิตเครื่องสำอาง ASEAN GMP
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน หรือ “ASEAN GMP” ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมที่ดีต้องเข้าสู่มาตรฐาน ‘ASEAN GMP’

เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียน ที่กำหนดใช้หลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องสำอางที่ดีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระบบมาตรฐานคุณภาพทุกระบบมีพื้นฐานมาจาก ISO 9000 ดังนั้นมาตรฐาน “หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน” หรือ ASEAN GMP จึงสอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 รวมถึง GMP ด้วย

มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง HALAL
ใครว่า “ฮาลาล” มีแค่เฉพาะในอาหารเท่านั้น ฮาลาลสำหรับการผลิตเครื่องสำอางก็มีเช่นเดียวกัน ฮาลาลเป็นมาตรฐานรับรองความสะอาด ความปลอดภัย และถูกหลักศาสนาในการผลิตเครื่องสำอางที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ทั้งชาวมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่น ฮาลาลใน ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเป็นสิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพราะกลุ่มมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่เลือกใช้เครื่องสำอางที่มีเครื่องหมายฮาลาลรองรับสินค้า หากท่านใดต้องการผลิตสินค้าฮาลาลสามารถสั่งผลิตครีมหรือเครื่องสำอางฮาลาลได้ที่วธูธรค่ะ

มาตรฐานการผลิตอุตสาหรรมเครื่องสำอาง GREEN INDUSTRY
อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งทางวธูธรได้ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการดําเนินการผลิตเครื่องสำอางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สําเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ทั้งหมดนี้คือ 5 มาตรฐานสากลของบริษัทวธูธรที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมให้กับผู้บริโภค จึงเกิดการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยมีชื่อเรียกว่า ระบบ GMPPlus+ เพื่อรองรับให้กับผู้บริโภคที่กำลังจะผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีม มั่นใจในเรื่องมาตรฐานระดับสากลของทางบริษัทวูธรได้อย่างแน่นอนค่ะ

สำหรับใครที่อยากมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน GMPPlus+ เลือกผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตครีมกับทางวธูธรสิคะ สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน