ความแตกต่างระหว่าง HACCP และ ISO22000

ความแตกต่างระหว่าง HACCP และ ISO22000

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ความแตกต่างระหว่าง HACCP และ ISO22000 ทำไมจึงสำคัญ?

  Haccp เป็นมาตรฐานที่ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้นแต่ระบบ ISO22000 ต้องการให้นำมาตรฐานนี้ไปใช้กับอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวงจรอาหาร ที่เรียกว่า ห่วงโซ่อาหารด้วย ได้แก่ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ เกษตรกรและชาวประมง ผู้ผลิตวัตถุดิบหลัก ผู้แปรรูปอาหาร ผู้บรรจุ การจัดเก็บและขนส่ง จนถึงผู้ค้าปลีก เป็นต้น

  ซึ่งล้วนเป็นบุคคลในวงจรอาหารที่มีการระบุไว้ใน ISO22000 ทั้งสิ้น การประกาศใช้มาตรฐานสากลฉบับนี้จึงมีความสำคัญมาก เพราะหากไม่มีการประกันความปลอดภัยของอาหารในทุกขั้นตอนหรือทุกกระบวน ตั้งแต่การเพราะปลูก การเพราะเลี้ยง การแปรรูป การบรรจุ การขนส่ง จนกระทั่งถึงมือผุ้บริโภคก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้

  เนื่องจากมาตรฐานฉบับนี้ใช้ ISO9001 เป็นพื้นฐาน จึงถึงเป็นข้อดี เพราะมีทั้งมาตรฐานการบริหารองค์กร และในขณะเดียวกันก็มีการป้องกันการเกิดอันตรายในอาหารด้วย จึงสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน