บริการขอใบอนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือเพิ่มเครื่องจักร

รหัส รายการ เอกสาร
OS008 บริการขอใบอนุญาตย้าย/ขยาย/ต่อเติมสถานที่ผลิตอาหาร หรือเพื่มเครื่องจักร
Download

Address

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
Quality System Improve Everything
เราเชื่อว่า “ระบบที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้”

21/20 ถนนมาเจริญ เเขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-812-2204 ต่อ 12

เวลาทำการ : จ-ส เวลา 8.30 น. - 18.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์)

Facebook