บริการขอใบอนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือเพิ่มเครื่องจักร

รหัส รายการ เอกสาร
OS008 บริการขอใบอนุญาตย้าย/ขยาย/ต่อเติมสถานที่ผลิตอาหาร หรือเพื่มเครื่องจักร
Download

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน