บริการอื่นๆ เกี่ยวกับระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหาร

รหัส รายการ เอกสาร
SP001 บริการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP
** จำนวนวันทำงานและจำนวนที่ปรึกษา ขึ้นอยู่กับขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ขนาดโรงงาน และความสมบูรณ์ของเอกสารระบบที่มีอยู่เดิม **
Download
SP002 บริการดูแลรักษาระบบเอกสารตามระบบคุรภาพ (สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP,HACCP,HALAL,ISO9001,ISO22000,FSSC22000,BRC,IFS และมาตรฐานคู่ค้า เช่น TFMS เป็นต้น
** จำนวนวันทำงานขึ้นอยู่กับการประเมินของที่ปรึกษา **
Download
SP003 บริการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างอาคารผลิต
(สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP,HACCP,GMP เครื่องสำอาง,BRC,ISO22000,FSSC22000)
Download
SP004 บริการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ GMP ประเภทระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
Download
SP005 บริการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ HACCP ประเภทการวิเคราะห์อันตรายตามระบบ HACCP
Download
บริการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ประเภทขั้นตอนการปฏิบัติ (WI)
Download
SP006 บริการจัดทำเอกสารมาตรฐานสินค้า
กลุ่มที่ 1 ระบุคุณสมบัติทางกายภาพ/อายุการเก็บ/รูปถ่ายไม่เกิน 3 รูป
Download
SP007 บริการจัดทำเอกสารมาตรฐานสินค้า
กลุ่มที่ 2 ระบุคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ อ้างอิงตามกฏหมาย/ข้อควรระวังในการทำงาน/รูปถ่ายไม่เกิน 5 รูป
Download
SP008 บริการจัดทำเอกสารมาตรฐานสินค้า
กลุ่มที่ 3 ระบุคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ อ้างอิงตามกฏหมาย/ข้อควรระวังในการทำงาน/อายุการเก็บ/แผนภูมิกระบวนการผลิต/รูปถ่ายไม่เกิน 10 รูป
Download
SP009 บริการยื่นขอมาตรฐานฮาลาล
Download

Address

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
Quality System Improve Everything
เราเชื่อว่า “ระบบที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้”

21/20 ถนนมาเจริญ เเขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-812-2204 ต่อ 12
Mobile Phone : 062-515-1446 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
เวลาทำการ : จ-ส เวลา 8.30 น. - 18.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์)

ช่องทางการติดต่อ

โทร 02-812-2204
มือถือ 062-515-1446 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

เพิ่มเพื่อน