มาตรฐานอาหารฮาลาลกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

อ่านก่อน >> มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฎิบัติต่ออาหารฮาลาล 

      มาตรฐานอาหารฮาลาลเป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integreted Standard System) โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งปต่เริ่มต้นสิ้นสุดตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้อง “ฮาลาล”

“Read More”

Halal Food มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฏิบัติต่ออาหารฮาลาล

มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฎิบัติต่ออาหารฮาลาล

      “อาหารฮาลาล (Halal Food)” หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มูสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

“Read More”

ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

ความสำพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

กริ่นก่อนเลย ..ยังจำได้ไหมเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ที่ควรรู้ไว้เป็นอย่างไร หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในผลิต (GMP) เป็นการนำหลักการด้านสุขลักษณะอาหารไปปฏิบติในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) โดยเริ่มจากการผลิตขั้นต้นไปจนถึงผู้บริโภค (From Farm to fork/From farm to table)

“Read More”


สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก : GMP in Mass Catering

GMP Mass หรือ GMP in Mass Catering คืออะไร?
   
    GMP Mass คือสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก เป็นการเตรียมการเก็บ, การส่ง,

“Read More”


โครงการ Future Food ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่อนาคต

ด่วนที่สุด ฉุดไม่อยู่ แชร์! แชร์! แชร์!!!

ผู้ประกอบการท่านใดต้องการ #พัฒนาผลิตภัฑณ์ #พัฒนาบรรจุภัณฑ์

“Read More”


สนับสนุนงบประมาณจัดทำระบบมาตรฐานการผลิต

บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานการผลิต

GMP HACCP ISO22000 HALAL ISO17025 ISO14001 BRC ส่งเสริมงบประมาณโดยภาครัฐหลายหน่วยงานและที่ปรึกษาประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

gmp,haccp,halal,iso22000,iso14001,iso17025,brc


GMP HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

GMP HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

ส่วนลด 50% ด้วยงบประมาณจากทางภาครัฐสนับสนุนเพื่อผู้ประกอบการต้องการความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บรรจุภัณฑ์,ผลิตบรรจุภัณฑ์,พลาสติก


GMP มาตรฐานที่ควรรู้ไว้ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP มีดังนี้

    หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการ ควบคุมการผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามและผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษหรือเป็น อันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP มี 2 ประเภทดังนี้

“Read More”

ระบบมาตรฐานเพื่อการส่งออก GMP Codex, HACCP, ISO, BRC

ระบบมาตรฐานเพื่อการส่งออก GMP Codex, HACCP, ISO, BRC

ส่วนลด 50% สำหรับผู้ประกอบการที่ตั้งใจส่งออกและจัดทำระบบมาตรฐานอย่างจริงจัง

มาตรฐานการส่งออก,gmpcodex,haccp,gmp,iso22000,fssc22000,brc


บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 062-515-144 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน