GMP HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

GMP HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

GMP HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

ส่วนลด 50% ด้วยงบประมาณจากทางภาครัฐสนับสนุนเพื่อผู้ประกอบการต้องการความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บรรจุภัณฑ์,ผลิตบรรจุภัณฑ์,พลาสติก