สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก : GMP in Mass Catering

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

GMP Mass หรือ GMP in Mass Catering คืออะไร?
   
    GMP Mass คือสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก เป็นการเตรียมการเก็บ, การส่ง,

“Read More”