ความแตกต่างระหว่าง HACCP และ ISO22000

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ความแตกต่างระหว่าง HACCP และ ISO22000 ทำไมจึงสำคัญ?

  Haccp เป็นมาตรฐานที่ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้นแต่ระบบ ISO22000 ต้องการให้นำมาตรฐานนี้ไปใช้กับอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวงจรอาหาร ที่เรียกว่า ห่วงโซ่

“Read More”


ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

HACCP การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกติ

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

ระบบ HACCP คืออะไร ??

“Read More”

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ