การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของมาตรฐาน ISO9001:2015

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของมาตรฐาน ISO9001:2015

ช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

1.ข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐาน :
    มีการเขียนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติทั่วไป ไม่เจาะจง โดยเฉพาะสามาตรนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการได้ง่ายขึ้น

2.ความเข้าใจในบริบทขององค์กร :
    โดยข้อกำหนดใหม่จะระบุให้ต้องทำความเข้าใจถึงองค์การ และบริบทขององค์การ เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อการวางแผน และการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

3.มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบกระบวนการ (process approach) :
    ที่ชัดเจนขึ้นโดยมีการระบุเป็นข้อกำหนดจากเดิมที่ในมาตรฐาน ISO9001:2008 ได้ส่งเสริมให้มีการนำแนวทางการจัดการกระบวนนี้ มาใช้ในการพัฒนา การนำไปใช้งาาน และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพเท่านั้น

4.การให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยง :
    และการป้องกัน โดยมาตรฐานใหม่นี้จะเน้นที่การทำความเข้าใจ และจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของอางค์การแทน

5.สารสนเทศ :
    ในมาตรฐานใหม่จะไม่มีการเปลื่ยนแปลงในเนื้อหาอย่างมีนัยสำคัญเท่าไรนัก แต่จะรวมคำว่า เอกสาร และ บันทึก เดิมมาเป็น สารสนเทศ documented information) แทน

6.การควบคุมการจัดหาสินค้า :
    โดยมาตรฐานใหม่จะครอบคลุมหน่วยงานภายนอกในทุกประเภท โดยองค์การจะต้องกำหนดทางการควบคุม โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะกิดขึ้นด้วย

นอกจากนั้นในมาตรฐาน ISO 9001 :2015 ยังได้มีการเปลื่ยนแปลงในส่วนของหลักการพื้นฐานของระะบบบริหารคุณภาพ จะประกอบไปด้วย
• การมุ่งเน้นลูกค้า
• การนำองค์การ
• ความผูกพันของบุคลากร
• แนวทางกระบวนการ
• การปรับปรุง
• การจัดสินใจจากหลักฐาน
• การบริหารความสัมพันธ์

แล้วคุณ Upgrade Version

ISO9001 : 2015 แล้วหรือยัง ?

บทสรุปได้อะไรเพิ่มจากมาตรฐานเดิม

ประเด็นที่มีเพิ่มเติมในมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่แตกต่างจาก ISO 9001:2008 อย่างเห็นได้ชัดเป็นในเรื่องของ

1. การพิจารณาบริบทขององค์กร ทั้งจากภายในและภายนอก และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2. การระบุความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลต่อระบบบริหารคุณภาพขององค์กร
3. การวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า
4. ความรู้ขององค์กร ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001

ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นถือเป็นเรื่องที่องค์กรที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จะต้องมีการปรับระบบให้สอดคล้องเพิ่มเติมต่อไป.


Leave a Reply

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม         เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160              โทร 02-812-2204                     ฝ่ายขาย 086-355-4512 คุณปุ๊ก               เพิ่มเพื่อน