Our Service

Consultant

บริการให้คำปรึกษาด้านควบคุมระบบคุณภาพด้านอาหาร และเครื่องสำอางเช่น GMP, HACCP, ISO, HALAL รวมถึงที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) และด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (PK)

Training

บริการฝึกอบรม In house Training ตามระบบที่ท่านต้องการ พร้อมที่ปรึกษาที่มีความรู้รอบด้าน และใบ Cert. สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมฟรี !!!!!

One Stop Service

บริการรับจดทะเบียน การขอใบอนุญาตการผลิต ฯ เช่น รง.2, รง.4 ,อ.2, สบ.1, อ.7 ,ขอเครื่องหมาย OTOP,บริการจัดทำเอกสารระบบมาตรฐาน,บริการดูแลรักษาระบบคุณภาพ เป็นต้น

บทความล่าสุด