Our Services

Consultant

บริการให้คำปรึกษาด้านควบคุมระบบคุณภาพด้านอาหาร และเครื่องสำอางเช่น GMP, HACCP, ISO, HALAL รวมถึงที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D} และด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (PK)

Training

บริการฝึกอบรม In house Training ตามระบบที่ท่านต้องการ พร้อมที่ปรึกษาที่มีความรู้รอบด้าน และใบ Cert. สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมฟรี !!!!!

One Stop Service

บริการรับจดทะเบียน การขอใบอนุญาตการผลิต ฯ เช่น รง.2, รง.4 ,อ.2, สบ.1, ขอใบรับรอง HALAL,ขอเครื่องหมาย OTOP,บริการจัดทำเอกสารระบบมาตรฐาน,บริการดูแลรักษาระบบคุณภาพ เป็นต้น

บทความล่าสุด

ภาพการอบรม ระบบความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 ณ บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด

ภาพการอบรม ระบบความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 ณ บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด จ.สมุทรสาคร ผู้ผลิตโคนไอศกรีม MR.CONE วันที่ 20-21 กันยายน 2560

Read More

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของมาตรฐาน ISO9001:2015

Tags : 

1.ข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐาน :     มีการเขียนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติทั่วไป ไม่เจาะจง โดยเฉพาะสามาตรนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการได้ง่ายขึ้น

Read More

ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2015

Tags : 

1. ขอบเขต ( scope) 2. การอ้างอิง (normative reference) 3. คำศัพท์ และความหมาย (term and definitions) 4. บริบทองค์การ (context of organization)

Read More

สิ่งสำคัญของมาตรฐาน ISO22000 ได้แก่….

Tags : 

หลักการสำคัญของมาตรฐาน ISO22000   หลักการสำคัญของ ISO22000 ประกอบด้านการวางแผน, การนำไปปฏิบัติ, ดำเนินการ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบบริหารงานด้านค

Read More

ความแตกต่างระหว่าง HACCP และ ISO22000

Tags : 

ความแตกต่างระหว่าง HACCP และ ISO22000 ทำไมจึงสำคัญ?   Haccp เป็นมาตรฐานที่ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้นแต่ระบบ ISO22000 ต้องการให้นำมาตรฐานนี้ไปใช้กับอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวงจรอาหาร ที่เรียกว่า ห่วงโซ่

Read More

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO22000 ระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร

Tags : 

ISO22000 คือ มาตรฐานข้อกำหนดของระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับร

Read More

ข้อกำหนด GMP HACCP

         บริษัท คิว คอมแพค จำกัด ได้เป็นเกียรติในการเข้าฝึกอบรม In House Training หลักสูตรข้อกำหนด GMP HACCP ให้กับบริษัทใหญ่ ๆ อย่าง บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด ที่เป็นบริษัทชั้นนำด้านการนำเข้า และจัดจำหน่ายอาหารทะเลเเช่แข็ง อาหารสด และอาหารแห้ง และวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารญี่ปุ่นมานาน ตั้งแต่ปี 2531 

Read More

มาตรฐานอาหารฮาลาลกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

Tags : 

อ่านก่อน >> มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฎิบัติต่ออาหารฮาลาล        มาตรฐานอาหารฮาลาลเป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integreted Standard System) โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งปต่เริ่มต้นสิ้นสุดตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้อง “ฮาลาล”

Read More

Halal Food มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฏิบัติต่ออาหารฮาลาล

Tags : 

มาตรฐานอาหารฮาลาล และผู้ปฎิบัติต่ออาหารฮาลาล       “อาหารฮาลาล (Halal Food)” หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มูสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

Read More

ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP

Tags : 

ความสำพันธ์ระหว่าง GMP&HACCP กริ่นก่อนเลย ..ยังจำได้ไหมเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ที่ควรรู้ไว้เป็นอย่างไร หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในผลิต (GMP) เป็นการนำหลักการด้านสุขลักษณะอาหารไปปฏิบติในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) โดยเริ่มจากการผลิตขั้นต้นไปจนถึงผู้บริโภค (From Farm to fork/From farm to table)

Read More

สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก : GMP in Mass Catering

Tags : 

GMP Mass หรือ GMP in Mass Catering คืออะไร?         GMP Mass คือสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก เป็นการเตรียมการเก็บ, การส่ง,

Read More

โครงการ Future Food ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่อนาคต

Tags : 

ด่วนที่สุด ฉุดไม่อยู่ แชร์! แชร์! แชร์!!! ผู้ประกอบการท่านใดต้องการ #พัฒนาผลิตภัฑณ์ #พัฒนาบรรจุภัณฑ์

Read More

สนับสนุนงบประมาณจัดทำระบบมาตรฐานการผลิต

Tags : 

บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานการผลิต GMP HACCP ISO22000 HALAL ISO17025 ISO14001 BRC ส่งเสริมงบประมาณโดยภาครัฐหลายหน่วยงานและที่ปรึกษาประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

Read More

GMP HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

Tags : 

GMP HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ส่วนลด 50% ด้วยงบประมาณจากทางภาครัฐสนับสนุนเพื่อผู้ประกอบการต้องการความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Read More

GMP มาตรฐานที่ควรรู้ไว้ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

Tags : 

ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP มีดังนี้     หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการ ควบคุมการผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามและผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษหรือเป็น อันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP มี 2 ประเภทดังนี้

Read More

ระบบมาตรฐานเพื่อการส่งออก GMP Codex, HACCP, ISO, BRC

Tags : 

ระบบมาตรฐานเพื่อการส่งออก GMP Codex, HACCP, ISO, BRC ส่วนลด 50% สำหรับผู้ประกอบการที่ตั้งใจส่งออกและจัดทำระบบมาตรฐานอย่างจริงจัง

Read More